Suasana adalah

Suasana

Suasana adalah hawa atau udara serta keadaan suatu peristiwa.  Pengertian Suasana  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suasana adalah: n hawa; udara: –– meliputi bumi atau cuaca  n keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu: — pedusunan berlainan dengan — perkotaan n keadaan suatu peristiwa: politik luar negeri disesuaikan dengan — internasional masa kini n salah […]

Suasana Read More »