Mengenal Teks Pembawa Acara Rapat Beserta Contohnya!

Diperbarui oleh Bryan Dharmanta ∙ October 24, 2022 ∙ 10 menit membaca

Dalam dunia kerja tentu akan ada waktu tertentu yakni melaksanakan acara rutinan rapat yang biasa dilaksanakan dalam waktu satu minggu atau dua minggu sekali, atau bahkan setiap bulan atau beberapa bulan sekali.

Di dalam isi dari rapat kerja tersebut, biasanya akan membahas berbagai hal dan masalah, mulai dari masalah sistem kinerja, perkembangan pekerjaan, serta kekurang dan kelebihan dari sistem yang sudah dijalankanya.

Berikut contoh teks pembawa acara rapat untuk acara kerja yang dapat kalian gunakan dalam mengatur acara rapat, entah di kantor, entah di sekolahan, dan di organisasi-organisasi lainnya.

Baca juga: Contoh Teks Negosiasi

Contoh Teks Acara Rapat Perusahaan

Berikut merupakan contoh teks pembawa acara rapat untuk acara rapatperusahaan, yang dapat kalian gunakan untuk mengatur jalan-nya acara, berikut contoh referensinya.

Pembukaan

Bismillah

Assalamualaikum Wr wb

 1. Yang saya hormati kepada bapak kepala direktur perusahaan ……………
 2. Yang saya hormati kepada ibu wakil direktur persahaan ………
 3. Serta yang saya hormati kepada seluruh staf anggota tim kerja yang Insya Allah berbahagia ini.

Puja dan puji syukur Al-hamdulillah mari kita bersama haturkan kehadirat kepada Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya terhadap kita semua.

Sehingga pada kesemapatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih di pertemukan di tempat yang Insya Allah penuh berkah ini.

Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW.

Yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan yakni agama Islam rahmatalil Alamin, Amin, Amin Ya Robbal Alamin.

Kepada seluruh bapak/ibu yang saya terhormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya dalam acara rapat pari purna kerja untuk membahas perkembangan kerja perusahaan kita.

Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat kerja pada hari ini.

Acara yang pertama:

 1. Pembukaan
 2. Sambutan dari Kepala Direktur
 3. Sambutan Dari Wakil  Direktur
 4. Laporan Keuangan
 5. Laporan Perkembangan Kerja
 6. Acara Saran Dan Usul
 7. Kesimpulan
 8. Penutup
 9. Pembukaan

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama acara rapat kali ini dengan membaca basmallah. (Bismillahirahmanirrahim).

Sambutan Kepala Direktur

Untuk acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh bapak kepala Direktur perusahaan ……………… kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada bapak kepala Direktur atas atas segala ucapan dan pesan, kesannya, semoga dari pesan, kesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semua, Amiin.

Sambutan Wakil Direktur

Untuk acara yang ke tiga yakni sambutan yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Direktur perusahaan ……………. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada Ibu ……………… Selaku wakil Direktur perusahaan ……

Laporan Kuangan

Untuk acara yang selanjutnya yakni laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu ………….. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada Ibu …………… atas laporan-laporanya

Laporan Perkembangan Kerja

Untuk acara yang selanjutnya yakni laporang perkembangan tim kerja, yang akan disampaikan oleh Bapak ……………… Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Acara Saran dan Usul

Selanjutnya acara inti dari rapat hari ini yang yakni saran-saran dan usul yang akan di pimpin oleh bapak ………………., serta dimohon untuk para seluruh Staff untuk memberikan saran dan usul.

Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan

Terima kasih kepada bapak ……….. yang telah memimpin isi dari acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh para Staff-staff yang sudah memberikan dukungan dan parstipasinya.

Kesimpan

Untuk acara yang selanjutnya yakni kesimpulan dari isi acara rapat kerja pada hari ini. Kepada tim ketua rapat kerja ……….., kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada ketua Tim rapat kerja yang sudah memberikan kesimpulan beserta motivasi-motivasinya.

Penutup

Selanjutnya acara yang terakhir yakni penutupan.

Alhamdulillah acara demi acara telah selesai, saya selaku mc pembawa acara rapat kerja dalam rangka pembahasan perkembangan kerja tim.

Sebelum acara kita tutup saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila perkataan saya kurang dikenan di hati bapak/ibu dan seluruh para Staff-staff kerja.

Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membacara Hamdallah dan Doa kafarotul ma’jelis.

“(Alhamdulillahirabbil A’lamin Subhaanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu al-laa ilaaha illaa anta, astaghfiruka, wa atuubu ilaik)”.

Sekian

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terima Kasih.

Baca juga: Contoh Teks MC Pengajian

Contoh Teks Acara Rapat Kerja Sekolah

Teks pembawa acara rapat juga dapat digunakan untuk rapat kerja sekolah yang berskala besar. Biasanya, teks pembawa acara rapat ini akan berisikan segala rangkaian terkait acara rapat yang harus atau hendak dilakukan pada sesi tersebut dari awal hingga selesai.

teks pembawa acara rapat
(Pixabay)

Berikut merupakan contoh teks untuk acara rapat kerja sekolah, yang dapat kalian gunakan untuk mengatur jalan-nya acara, berikut contoh referensinya.

Pembukaan

Bismillah

Assalamualaikum Wr wb

 1. Yang saya hormati kepada bapak kepala sekolah ……………
 2. Yang saya hormati kepada ibu wakil kepala sekolah ………
 3. Serta yang saya hormati kepada seluruh staff sekolah yang Insya Allah berbahagia ini.

Puja dan puji syukur Al-hamdulillah mari kita bersama haturkan kehadirat kepada Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya terhadap kita semua.

Sehingga pada kesemapatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih di pertemukan di tempat yang Insya Allah penuh berkah ini.

Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW.

Yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan yakni agama Islam rahmatalil Alamin, Amin, Amin Ya Robbal Alamin.

Kepada seluruh bapak/ibu yang saya terhormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya dalam acara rapat kerja sekolah untuk membahas perkembangan sekolah tercinta kita.

Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat kerja pada hari ini.

Acara yang pertama:

 1. Pembukaan
 2. Sambutan dari Kepala Sekolah
 3. Sambutan Dari Wakil Kepala Sekolah
 4. Laporan Keuangan
 5. Laporan Perkembangan Kerja
 6. Acara Saran Dan Usul
 7. Kesimpulan
 8. Penutup
 9. Pembukaan

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama acara rapat kali ini dengan membaca basmallah. (Bismillahirahmanirrahim).

Sambutan Kepala Sekolah

Untuk acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh bapak kepala Sekolah ……………… kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada bapak kepala sekolah atas atas segala ucapan dan pesan, kesannya, semoga dari pesan, kesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semua, Amiin.

Sambutan Wakil Kepala Sekolah

Untuk acara yang ke tiga yakni sambutan yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil kepala sekolah ……………. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada Ibu ……………… Selaku wakil kepala sekolah kita tercinta.

Laporan Kuangan

Untuk acara yang selanjutnya yakni laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Bendahara ………….. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada Ibu bendahara …………… yang sudah memberikan laporan dengan baik.

Laporan Perkembangan Kerja Sekolah

Untuk acara yang selanjutnya yakni laporang perkembangan tim kerja sekolah kita, yang akan disampaikan oleh Bapak ……………… Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Acara Saran dan Usul

Selanjutnya acara inti dari rapat hari ini yang yakni saran-saran dan usul yang akan di pimpin oleh bapak ………………., serta dimohon untuk para seluruh Staff kerja sekolah untuk memberikan saran dan usulnya.

Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan

Terima kasih kepada bapak ……….. yang telah memimpin isi dari acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh para Staff-staff yang sudah memberikan dukungan dan parstipasinya.

Kesimpan

Untuk acara yang selanjutnya yakni kesimpulan dari isi acara rapat kerja pada hari ini. Kepada tim ketua rapat kerja ……….., kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada ketua Tim rapat kerja sekolah yang sudah memberikan kesimpulan beserta motivasi-motivasinya.

Penutup

Selanjutnya acara yang terakhir yakni penutupan.

Alhamdulillah acara demi acara telah selesai, saya selaku mc pembawa acara rapat kerja dalam rangka pembahasan perkembangan kerja tim sekolah.

Sebelum acara kita tutup saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila perkataan saya kurang dikenan di hati bapak/ibu dan seluruh para Staff-staff sekolah.

Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membacara Hamdallah dan Doa kafarotul ma’jelis.

“(Alhamdulillahirabbil A’lamin Subhaanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu al-laa ilaaha illaa anta, astaghfiruka, wa atuubu ilaik)”.

Sekian

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terima kasih.

Baca juga: Contoh Teks MC Reuni

Contoh Teks Acara Rapat Karang Taruna

Contoh teks pembawa acara rapat berikutnya dapat dijumpai pada acara rapat Karang Taruna. Berikut contoh teks pembawa acara rapat yang bisa dicontoh:

teks pembawa acara rapat
(Pixabay)

Berikut merupakan contoh teks acara rapat untuk karang taruna dalam rangka pengadaan acara pengajian umum. Berikut contohnya.

Pembukaan

Bismillah

Assalamualaikum Wr wb

 1. Yang terhormat kepada Ustadz Masjid ……………
 2. Yang terhormat kepada Kepala Desa ……………
 3. Yang terhormat kepada ketua dan seluruh anggota karang taruna Desa …………

Puja dan puji syukur Al-hamdulillah mari kita bersama haturkan kehadirat kepada Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya terhadap kita semua.

Sehingga pada kesemapatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih di pertemukan di tempat yang Insya Allah penuh berkah ini.

Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW.

Yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan yakni agama Islam rahmatalil Alamin, Amin, Amin Ya Robbal Alamin.

Kepada para Ustadz beserta para tamu undang karang taruna yang terhormat, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas berkenannya. Dalam acara rapat pengadaan pengajian Umum.

Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat karang taruna pada malam ini.

Acara yang pertama:

 1. Pembukaan
 2. Sambutan Dari Kepala Desa ………….
 3. Sambutan Dari Katua Karang Taruna
 4. Acara Inti Pembahasan dan Wacana
 5. Kesimpulan
 6. Penutup

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama acara rapat karang taruna pada malam ini dengan membaca basmallah. (Bismillahirahmanirrahim)

Sambutan Dari Kepala Desa

Untuk acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh bapak kepala Desa ……………… kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada bapak kepala Desa atas atas segala ucapan dan pesan, kesannya, semoga dari pesan, kesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semua, Amiin

Sambutan Ketua Karang Taruna

Untuk acara yang ke tiga yakni sambutan yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna ……………. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih Saudara ……………… Selaku ketua karang taruna Desa ……

Laporan Inti Pembahasan dan Wacana

Untuk acara yang selanjutnya yakni acara inti yang akan diisi dengan pembahan program kegiatan yang akan disampaikan oleh Saudara ………….. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada saudara ……………

Kesimpan

Untuk acara yang selanjutnya yakni kesimpulan dari isi acara rapat karang taruna pada malam ini. Kepada tim ketua rapat karang taruna ……….., kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kepada ketua Tim rapat karang taruna yang sudah memberikan kesimpulan beserta motivasi-motivasinya.

Baca juga: 25 Font Latin Gratis

Penutup

Selanjutnya acara yang terakhir yakni penutupan.

Alhamdulillah acara demi acara telah selesai, saya selaku mc pembawa acara rapat kerja dalam rangka pembahasan perkembangan kerja tim.

Sebelum acara kita tutup saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila perkataan saya kurang dikenan di hati bapak dan para saudara-saudara sekalian.

Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membacara Hamdallah dan Doa kafarotul ma’jelis.

“(Alhamdulillahirabbil A’lamin Subhaanakallaahumma wa bihamdika, asyhadu al-laa ilaaha illaa anta, astaghfiruka, wa atuubu ilaik)”.

Sekian

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terima Kasih.

Demikianlah pembahasan contoh teks MC untuk rapat kerja semoga dari contoh teks diatas dapat bermanfaat, serta dapat kita terapkan dalam menyusun suatu acara.

Sekian

Terima Kasih

Wassalamualikum Wr.Wb

Baca juga: 5 Contoh Teks MC Maulid Nabi

Biasanya, teks pembawa acara rapat akan diberikan kepada pemandu acara atau MC yang sedang bertugas agar acara dapat diarahkan dan berjalan sesuai dengan struktur yang sudah direncanakan. Teks pembawa acara rapat ini bisa dimasukkan kedalam amplop agar tampil lebih indah.

Itulah beberapa contoh teks pembawa acara rapat yang sering digunakan di beberapa acara formal. Semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat bagi kamu yang sedang mencari teks pembawa acara rapat ini, ya!


Temukan pilihan rumah dan apartemen terlengkap di Aplikasi Pinhome. Untuk kamu agen properti independen atau agen kantor properti bergabunglah menjadi rekan agen properti bersama kami dan iklankan properti kamu di sini. 

Kamu juga bisa belajar lebih lanjut mengenai properti di Property Academy by Pinhome. Gabung menjadi Rekan Jasa Pinhome melalui aplikasi Rekan Pinhome di App Store atau Google Play Store sekarang!

Hanya di Pinhome.id yang memberikan kemudahan dalam membeli properti. Pinhome PINtar jual beli sewa properti.

Source Feature Image: Pixabay

Tags :

Artikel Pilihan

Berita Pinhome
Berita Pinhome Hadir di Denpasar, Pinhome Home Service Solusi Satu Langkah Mudah Bersih-Bersih Rumah

Jakarta, 9 Juli 2021 – Layanan Pinhome Home Service (PHS), hasil kolaborasi Pinhome dengan PT. Ap

Berita Pinhome
Berita Pinhome Hadir di Bandar Lampung dan Yogyakarta, Pinhome Home Service: Solusi Satu Langkah Mudah Bersih-bersih Rumah

Jakarta – Layanan Pinhome Home Service (PHS), hasil kolaborasi Pinhome dengan PT. Aplikasi 

Berita Pinhome
Berita Pinhome Buka Booth Free Massage di Acara CoHive Pop Up Market, Layanan Pinhome Home Service Diminati Lebih dari 150 Orang

Jakarta, 14 Juli 2022 - Pinhome selaku e-commerce properti, penyedia jasa rumah tangga, dan gaya hi

Berita Pinhome
Berita Pinhome KPR Lewat Pinhome, Agen Properti Bisa Klaim Seluruh Komisi!

Jakarta, 9 Agustus 2021 – Pinhome sebagai e-commerce properti memiliki misi untuk menjadikan prop

Berita Pinhome
Berita Pinhome Mau Bangun Usaha? Berikut Tips Pengecekan Properti untuk Tempat Usaha dari Pinhome

Jakarta, 1 November 2021 – Memahami aspek hukum pada properti merupakan hal yang krusial sebelum

Artikel Terkini

Rumah
Rumah Rumah Subsidi di Provinsi Sulawesi

Telah hadir rumah subsidi di provinsi Sulawesi. Menjawab impian kamu yang ingin punya rumah dengan

Rumah
Rumah Rumah Subsidi di Sumatera Utara

Rumah subsidi di Sumatera Utara adalah solusinya!. Bagi Pins yang berpenghasilan menengah ke bawah

Lifestyle
Lifestyle 7 Contoh Surat Peminjaman Barang dan Tempat

Ingin meminjam barang namun diminta suratnya? Di artikel yang membahas contoh surat peminjaman bara

Gadget
Gadget 11 Rekomendasi HP Samsung 5 Jutaan Terbaik Untuk Budget Cukup!

Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan pertumbuhan smartphone canggih. Samsung merupakan per

Finansial
Finansial Ada Konsultan Take Over di Pinhome, Info Ini Cuma Buat Kamu. Simak Yuk!

#WaktunyaBeliRumah - Pins, pernahkah kamu mendengar istilah Take Over? Istilah ini sering digunakan

Ikuti Media Sosial Kami

Pinhome Indonesia